Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2017 - 2018 Budapest Kupa Versenykiírása

 

 

Magyar Labdarúgó Szövetség

 

Budapesti Igazgatóság

 

 

 

 

1.A Kupa szervezője és rendezője, a Kupa típusa és hivatalos neve

A)A bajnokságot a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) írja ki.

B)A szervezésével és működtetésével az MLSZ Budapesti Igazgatóságát bízza meg.

C)Az MLSZ Budapesti Igazgatóság Versenybizottságának elnökét és tagjait (2-6 fő) az MLSZ Budapesti Igazgatóság Társadalmi Elnöksége nevezi ki.

D) A 2017-2018. évi Budapest Kupa (továbbiakban: kupa) amatőr rendszerű, férfi felnőtt nagypályás labdarúgó verseny.

E)A 2017-2018. évi Budapest Kupának (továbbiakban: kupa) hivatalos neve: Budapest Kupa.

2.A Kupa célja

A)Nagyszámú csapat részére kuparendszerű versenysorozat biztosítása.

B)Magasabb és alacsonyabb osztályú csapatok versenyrendszerű találkozásának elősegítése.

C)A Kupa győztesének a meghatározása.

D)A mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása, a labdarúgás népszerűsítése;

E)A Fair Play elv érvényre juttatása, a Fair Play magatartásforma népszerűsítése.

3.A Kupa nevezési és részvételi feltételei

A)A kupába indulási (nevezési) jogával élő sportszervezet csapatának, ha nevezését jogerősen elfogadták, részvételi kötelezettsége van.

B)A sportszervezet nevezési díjat fizet. A nevezési díj összege: 10.000,- Ft, melyet a nevezés határidejéig az MLSZ Budapesti Igazgatóság számlájára utal át, vagy fizet meg.

C)A nevezési díj befizetéséről szóló igazolás csatolása a nevezési dokumentációhoz.

4.A Kupa nevezési eljárása során betartandó határidők

A)Az MLSZ Budapesti Igazgatóság által kiadott nevezési lapot, valamint a mellékleteket, a nevezési díj és a tagdíj befizetésének igazolását 2017. július 7-én (péntek) 12.00 óráig kell érkeztetni az MLSZ Budapesti Igazgatósághoz. ( A fenti időpontig a nevezési dokumentációnak be kell érkeznie az MLSZ Budapesti Igazgatósághoz! )

B)Az MLSZ Budapesti Igazgatóság Versenybizottsága a beérkezett nevezési dokumentáció feldolgozása után az érintett sportszervezet(ek)et írásban  hiánypótlásra szólítja fel ( a nevezési lapon megadott faxszámra és/vagy e-mail-re ), melynek határideje: 2017. július 12. (szerda)

 

C)További határidők:

Hiánypótlások beadása

2017. július 14. (péntek) 12.00 óra

Versenybizottság I. fokú határozat

2017. július 18.

Fellebbezési határidő

2017. július 25. (kedd) 12.00 óra

Fellebbviteli Bizottság II. fokú határozat

2017. július 31.

D)Nevezés csak hiánytalanul, minden adattal kitöltött nevezési lappal, valamint a szükséges mellékletekkel és a nevezési díj és a tagdíj befizetésének igazolásával fogadható el.

E)Hiánypótlás esetében 10.000,- Ft. hiánypótlási díj fizetendő. (A hiánypótlási határidő nem vonatkozik a nevezési díjra.)

F)A hiánypótlási határidő leteltét követően benyújtott dokumentumok nem vehetők figyelembe a fellebbviteli eljárás során.

G)Az MLSZ Elnöksége a Versenyszabályzat ide vonatkozó pontja alapján gyorsított versenyügyi eljárás keretében 5 napos fellebbezési határidőt szabott meg.

5.A Kupa résztvevői

A)A kupában a felnőtt csapatával minden olyan sportszervezet kötelezően vesz részt, amely a 2017-2018. évi Budapest I. és II. osztályú bajnokságokban szerepel.

B)A 2017-2018. évi Budapest III. és IV. osztályú bajnokságokban szereplő csapatok részvétele nem kötelező.

C)A kupában egy sportszervezet csak egy csapatával vehet részt!     

6.A Kupa rendszere

A)A párosítások kialakításánál az MLSZ Budapesti Igazgatóság Versenybizottsága az 1-3. fordulóban bajnoki erőviszonyok alapján sorsolási csoportokat képezhet és a csoportokon belül alakíthatja ki a párosítást.

B)Budapest I. osztályú csapatok az 1-3. fordulókban nem kerülhetnek szembe egymással!

C)A kupa fordulóinak időpontjai:

a)1. forduló: 2017. szeptember 6 – 7. (szerda-csütörtök)

i.)Résztvevők:          xxx csapat

ii.)Mérkőzések száma:   xx

b)2. forduló: 2017. szeptember 20 – 21. (szerda-csütörtök)

i.)Résztvevők: Az első forduló mérkőzéseinek továbbjutói: x csapat, továbbá a 2017-2018. évi I. osztályú bajnokság y csapata, összesen 64 csapat.

ii.)Mérkőzések száma:   32

c) 3. forduló: 2018. február 17 – 18. (szombat-vasárnap)

i.)Résztvevők: A második forduló mérkőzéseinek továbbjutói, összesen 32 csapat.

ii.)Mérkőzések száma:   16

d)4. forduló: 2018. március 21 - 22. (szerda és csütörtök)

i.)Résztvevők: A harmadik forduló mérkőzéseinek továbbjutói: összesen 16 csapat

ii.)Mérkőzések száma:   8

 

e)5. Forduló: 2018. március 28 – 29. (szerda -csütörtök)

i.)Résztvevők: A negyedik forduló mérkőzéseinek továbbjutói, összesen 8 csapat

ii.)Mérkőzések száma:   4

f)6. Forduló: 2018. április 12 – 13. (szerda -csütörtök)

i.)Résztvevők: Az ötödik forduló mérkőzéseinek továbbjutói, összesen 4 csapat

ii.)Mérkőzések száma:   2

g)7. Forduló: 

i.)Helyszín és időpont: Később kijelölendők!

ii.)Résztvevők: A hatodik forduló mérkőzéseinek továbbjutói, összesen 2 csapat

iii.)Mérkőzések száma: 1

D)A kupa fordulóinak időpontjait az MLSZ Budapesti Igazgatóság Versenybizottsága által elfogadott Versenynaptár tartalmazza!

7.A Kupa mérkőzések pályaválasztói joga

A)Amennyiben a két csapat között bajnoki osztálykülönbség van, akkor az alacsonyabb osztályú csapat a pályaválasztó.

B)Amennyiben azonos szintű osztályban játszanak, akkor a sorsoláson elsőnek kihúzott csapat a pályaválasztó.

8.A Kupában továbbjutó csapat eldöntése

A)Egy mérkőzésen dől el a továbbjutás.

B)Amennyiben a rendes játékidőben döntetlen az eredmény az alacsonyab osztályú csapat a továbbjutó.

C)Amennyiben a rendes játékidőben döntetlen az eredmény azonos osztályú csapatok mérkőzésén, hosszabbítás nincs, a továbbjutás a büntető pontról végzett rúgásokkal dől el a Labdarúgás Játékszabályainak rendelkezései szerint.

9.A kupa díjazása

A)A kupa díjai a kupasorozat végén kerülnek átadásra. Az MLSZ… Megyei-Budapesti Igazgatósága a verseny győztesét kupa átadásával díjazza. A győztes a kupát egy évig őrzi, és nevét a kupára véseti.

B)Az 1-2. helyezést elért csapatok vezetői és labdarúgói éremdíjazásban részesülnek (csapatonként 25 db érem):

1. helyezett csapat aranyozott érem,

2. helyezett csapat ezüstözött érem.

10.A kupadöntő lebonyolításának rendje

1)A kupadöntő egy mérkőzésből áll.

2)A kupa győztese:

a)A döntő mérkőzésen, amennyiben a rendes játékidőben döntetlen az eredmény, akkor 2 x 15 perces hosszabbítás következik. Ha a hosszabbításban mindkét sportszervezet azonos számú gólt ér el, vagy nem esik gól, a kupagyőzelem a büntetőpontról végzett rúgásokkal dől el a Labdarúgás Játékszabályainak rendelkezései szerint.

11.A kupa mérkőzések költségei

A)Az egyes mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezetek fizetik. A vendég sportszervezeteket részvételük kiadásai (utazás, étkezés, szállás, stb.), valamint a csapatukat elkísérő szurkolók mellett közreműködő saját biztonsági szolgálalatot ellátók költségei terhelik.

B)A kupában szereplő sportszervezet által rendezett mérkőzésen a játékvezetői, illetve a játékvezető-asszisztensi költségek központilag kerülnek elszámolásra. Az MLSZ Budapesti Igazgatósága a sportszervezetek által befizetendő versenyeztetéssel kapcsolatos költségekről számlát állít ki.

C)Játékvezetői díj megállapítása:

1)Az MLSZ Budapesti Igazgatóságának lebonyolításában sorra kerülő valamennyi mérkőzésén az alacsonyabb osztályra megállapított játékvezetői, illetve játékvezető-asszisztens költséget kell fizetni.

2)Az azonos osztályban játszó csapatok mérkőzésén az osztályra megállapított játékvezetői, illetve játékvezető-asszisztensi költséget kell fizetni.

12.Játékjogosultság

A)Európai Unió-beli és azzal azonos elbírálású labdarúgók:

A bajnoki mérkőzéseken a sportszervezet számbeli korlátozás nélkül jogosult azokat a labdarúgóit szerepeltetni, akik az Európai Unió valamely tagállamának állampolgárai, továbbá azon országok állampolgárait, amely országokkal az Európai Unió olyan egyezményes megállapodást kötött, amely jogszerű munkavállalás esetén a munkavállaló részére az Unió polgáraival azonos, diszkrimináció mentes elbírálást biztosít a munkakörülmények tekintetében az Európai Unió egész területén. (Ezen pontban meghatározott országok listáját az MLSZ folyamatosan közzéteszi.)

B)Egyéb országok labdarúgói:

Azon országok labdarúgóiból, akik állampolgárságuk alapján kívül esnek az A) pontban meghatározott országok körén („egyéb országok”), a sportszervezet, mérkőzésenként, legfeljebb 3 labdarúgó szerepeltethet egy időben, csapatában.

13.A labdarúgók felszerelése

A)A labdarúgók a bajnokság során mezszámot viselnek, mely 1-99-ig egész szám lehet. A szám hossza a mez hátulján legalább 25 cm.

B)Minden hivatalos mérkőzésen a labdarúgóknak a sípcsontvédő használata KÖTELEZŐ!

C)Amennyiben a mérkőzés játékvezetője úgy ítéli meg, hogy a két csapat felszerelésének színösszeállítása zavaró, akkor a pályaválasztó csapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani.

14.      Létesítmény és játéktér

A)A kupamérkőzéseket a bajnoki év teljes időtartama alatt az MLSZ Infrastruktúra Szabályzatának megfelelő – a pályaválasztó sportszervezet bajnoki besorolásával megegyező osztályú – stadionokban (pályán) kell lebonyolítani, amely stadionoknak (pályáknak) az MLSZ Budapesti Igazgatósága hitelesítésével kell rendelkezniük.

B)A pálya tulajdonos dönt a játéktér állapotáról.

C)Amennyiben a tulajdonos a mérkőzésre kijelölt pályán a mérkőzés lejátszását nem engedélyezi, noha a játékvezető azt játékra alkalmasnak minősíti és másik alkalmas pályát helyette nem tud biztosítani az új időpontban és helyszínben 2 (két) napon belül írásban (közös megegyezéssel) kell tájékoztatni a versenybizottságot. Az új időpontban a mérkőzés csak akkor maradhat el a pálya alkalmatlansága miatt, ha azt a játékvezető játékra alkalmatlannak itéli. Ellenkező esetben a vendégcsapat kapja a mérkőzés 3 pontját 3 – 0 ás gólkülönbséggel.

15.Cserelehetőség

A)A versenyjegyzőkönyvbe beírt 7 labdarúgó közül 5 fő léphet cserejátékosként pályára.

16.Egyéb rendelkezések

A)A kupamérkőzéseken elektronikus jegyzőkönyv használata kötelező/ajánlott!

B)A mérkőzések verseny ügyeit az MLSZ Budapesti Igazgatóság Versenybizottsága, fegyelmi ügyeit az MLSZ Budapesti Igazgatóság Fegyelmi Bizottsága tárgyalja. Az MLSZ Verseny- illetve Fegyelmi Szabályzatától eltérően az MLSZ Budapesti Igazgatóság Verseny- és a Fegyelmi Bizottság határozatai ellen 2 nap a fellebbezési határidő. A kupamérkőzés eredménye ellen 2 napon belül nyújtható be óvás.

C)Az MLSZ Budapesti Igazgatóság lebonyolításában sorra kerülő kupa mérkőzéseken kapott sárgalapos figyelmezetések a sorozat befejezésekor törlődnek.

D)Az MLSZ Budapesti Igazgatóság lebonyolításában sorra kerülő kupa mérkőzéseken szerzett sárga lapok illetve a meghatározott számú mérkőzés(ek)re szóló fegyelmi eltiltás a Férfi Felnőtt nagypályás Magyar Kupában lebonyolított mérkőzésekre nem vonatkozik, azok után járó eltiltásokat az MLSZ Budapesti Igazgatóság lebonyolításában sorra kerülő kupa mérkőzés(ek)en kell letölteni!

E)A kupa lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem szereplő, kérdésekben a Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rend előírásait és a labdarúgó sportágra vonatkozó törvényeket, szabályzatokat kell betartani.

17.Záró rendelkezések

A)Alkalmazás

Jelen szabályzat alkalmazásának felelőse az MLSZ Megyei-Budapesti Igazgatóság igazgatója.

B)Módosítás

Jelen dokumentum módosításához szükséges véleményezési folyamatba a következő szerveket/testületeket/egységeket/személyeket kell legalább bevonni:

1.MLSZ Versenyigazgatóság

2.MLSZ  Megyei-Budapesti Igazgatóság

 

A nevezési határidő lejárta után, de a verseny (bajnokság, kupa, torna) megkezdése előtt a hatályos versenykiírást csak az adott versenyrendszerben induló sportszervezetek 2/3-os többségének írásos, egyetértő beleegyezésével lehet módosítani. A verseny (bajnokság, kupa, torna) megkezdése után a hatályos versenykiírást csak az adott versenyben induló valamennyi sportszervezet írásos, egyetértő beleegyezésével lehet módosítani.

 

 

 
 


Facebook

Statisztika

Most: 9
Összes: 330200
30 nap: 21279
24 óra: 624