Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2016 - 17 versenykiírás tervezet Bp. I. osztály

1.A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa és hivatalos neve

A)A bajnokságot a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) írja ki.
B)A szervezésével és működtetésével az MLSZ Budapesti Igazgatóságát bízza meg.
C)Az MLSZ Budapesti Igazgatóság Versenybizottságának elnökét és tagjait (2-6 fő) az MLSZ Budapesti Igazgatóság Társadalmi Elnöksége nevezi ki.
D) A 2016-2017. évi Budapesti I. osztálya amatőr rendszerű, férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság.
E)A 2016-2017. évi Budapest I. osztályának (továbbiakban: bajnokság) hivatalos neve: Budapest I. osztályú bajnokság.

2.A bajnokság célja

A)A labdarúgás fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása;
B)A csapatok folyamatos és színvonalas versenyzésének biztosítása,
C)A bajnokságban elért eredmények alapján a bajnokság győztesének és helyezettjeinek megállapítása, a feljutó és kieső csapatok meghatározása;
D)A Nemzeti Bajnokság III. osztály és a Budapest II. osztályú bajnokság közötti kapcsolat fenntartása és erősítése;
E)A bajnokságban játszó tehetséges fiatal labdarúgók felsőbb osztályokban szereplő csapatok felé áramlásának elősegítése;
F)A mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása, a labdarúgás népszerűsítése;
G)A Fair Play elv érvényre juttatása, a Fair Play magatartásforma népszerűsítése.

3.A bajnokság nevezési és részvételi feltételei

A)A bajnokságba indulási (nevezési) jogával élő sportszervezet csapatának, ha nevezését jogerősen elfogadták, részvételi kötelezettsége van.
B)A 2016-2017. évi Budapesti I. osztályú férfi felnőtt nagypályás bajnokságban résztvevő sportszervezet, a bajnokságba való nevezésekor, illetve részvétele teljes időtartama alatt rendelkezik a bajnokságra előírt és az MLSZ által kiadott Amatőr licenccel. Az Amatőr Licenc Szabályzatban előírt rendelkezéseket a részvétel teljes időtartama alatt betartja.
C)A sportszervezet nevezési díjat fizet. A nevezési díj összege: 120.000,- Ft, melyet a nevezés határidejéig az MLSZ Budapesti Igazgatóság számlájára utal át, vagy fizet meg.
D)A sportszervezet tagsági díjat fizet. A tagsági díj összege: 30.000,-Ft, melyet a nevezés határidejéig az MLSZ Budapesti Igazgatóság számlájára utal át, vagy fizet meg.
E)A nevezési és tagdíj befizetéséről szóló igazolás csatolása a nevezési dokumentációhoz.
F)A sportszervezet írásban nyilatkozik arról, hogy elfogadja versenykiírásban foglaltakat és az MLSZ valamennyi hatályos szabályzatát és rendelkezését, mely nyilatkozatot a nevezés határidejéig az MLSZ Budapesti Igazgatóság felé benyújt.
G)A sportszervezet írásban nyilatkozik arról, hogy minden adatszolgáltatásért felelősséget vállal.
H)Bajnokságba csak az a sportszervezet nevezhet, amelynek nincs lejárt tartozása az MLSZ és MLSZ Megyei-Budapesti Igazgatóságai felé.
I)* Csak változás esetén kell a nevezési dokumentációhoz csatolni (vagy ha még nem adta le): (Ha nincs változás, akkor a bejegyzett képviselő írásban nyilatkozik arról, hogy változás nem történt!)
1)Alapszabály (bejegyzett képviselő által hitelesített másolat)*;
2)Bírósági végzés (bejegyzett képviselő által hitelesített másolat)*;
3)Bejegyzett képviselő közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya
(másolat)
*.
J)Csatolja a sportszervezet bejegyzéséről szóló társadalmi szervezet kivonatának eredeti példányát, amely nem lehet 30 napnál régebbi.
K)Nincs 90 napnál régebbi, lejárt köztartozása, amit a nevezéskor hivatalos igazolások eredeti példányainak benyújtásával tanúsít. (NAV együttes adóigazolás és önkormányzat-helyi iparűzési adó).
L)A sportszervezet írásban nyilatkozik, hogy az MLSZ-szel, vagy MLSZ Megyei-Budapesti Igazgatóságával szemben van-e folyamatban polgári peres eljárása, mely nyilatkozatot a nevezés határidejéig az MLSZ Budapesti Igazgatóság felé benyújt.
További vitás ügyeiben az MLSZ Alapszabály 10.§ (1) bekezdés j) és (2) bekezdés i) pontjaiban foglaltak szerint jár el.

4.A bajnokság nevezési eljárása során betartandó határidők

A)Az MLSZ Budapesti Igazgatóság által kiadott nevezési lapot, valamint a mellékleteket, a nevezési díj és a tagdíj befizetésének igazolását 2016. július 1-én (péntek) 12.00 óráig kell érkeztetni az MLSZ Budapesti Igazgatósághoz. ( A fenti időpontig a nevezési dokumentációnak be kell érkeznie az MLSZ Budapesti Igazgatósághoz! )
B)Az MLSZ Budapesti Igazgatóság Versenybizottsága a beérkezett nevezési dokumentáció feldolgozása után az érintett sportszervezet(ek)et írásban hiánypótlásra szólítja fel (a nevezési lapon megadott faxszámra és/vagy e-mail-re), melynek határideje: 2016. július 4. (hétfő).
C)További határidők:

Hiánypótlások beadása

2016. július 7. (csütörtök) 12.00 óra

Versenybizottság I. fokú határozat

2016. július 11.

Fellebbezési határidő

2016. július 15. (péntek) 12.00 óra

Fellebbviteli Bizottság II. fokú határozat

2016. július 19.

D)Nevezés csak hiánytalanul, minden adattal kitöltött nevezési lappal, valamint a szükséges mellékletekkel és a nevezési díj és a tagdíj befizetésének igazolásával fogadható el.
E)Hiánypótlás esetében 10.000,- Ft. hiánypótlási díj fizetendő. (A hiánypótlási határidő nem vonatkozik a nevezési díjra és tagdíjra.)
F)A hiánypótlási határidő leteltét követően benyújtott dokumentumok nem vehetők figyelembe a fellebbviteli eljárás során.
G)Az MLSZ Elnöksége a Versenyszabályzat ide vonatkozó pontja alapján gyorsított versenyügyi eljárás keretében 5 napos fellebbezési határidőt szabott meg.

5.A bajnokság résztvevői és a bajnoki osztály létszáma

A)A 2015-2016. évi bajnokságban elért eredmények alapján:

2015-2016. évi NB III. osztályból kieső megyei csapat (alapeset)

1 csapat

2015-2016. évi Budapest I. o. bajnokság 2–14. helyezettjei

13 csapat

2015-2016. évi Budapest II. o. bajnokság 1–2. helyezettjei

2 csapat

Összesen

16 csapat

B)Amennyiben a Budapest I. osztály bajnoka nem kíván feljebb lépni az NB III. osztályba, vagy az osztályozó mérkőzésen vereséget szenved és az NB III. osztályú bajnokságból további budapesti csapat(ok) esnek ki, illetve az MLSZ bajnokságaiból ide nevez(nek) csapat(ok), ide értve az NB I-es tartalék csapatokat is, akkor a kiesők számának megfelelően további csapat(ok) kerülhetnek a Budapest II. osztályú bajnokságba.
C)Amennyiben a nevezési jogot szerzett csapat(ok) nem neveznek a 2016-2017. évi bajnokságra, akkor az MLSZ Budapesti Igazgatóság Fellebbeviteli Bizottsága dönt a „feltöltés” lehetőségéről az érvényben lévő MLSZ Szabályzatok alapján.

6.A bajnokság rendszere

A)A bajnoki év 2016. július 1-én kezdődik és 2017. június 30-án ér véget.
B)A bajnokság körmérkőzéses formában, 30 bajnoki forduló keretében kerül lebonyolításra, a jelen versenykiírásban foglalt megosztás és időrend szerint.

7.A bajnokság időrendje

A)A bajnokság őszi időtartama: 2016. augusztus 21 – november 27.
B)A bajnokság tavaszi időtartama: 2017. február 25 – június 04.
C)Az osztályozó mérkőzések: 2017. június 11-12. – június 18-19.
D)A bajnokság fordulóinak időpontjait az MLSZ Budapesti Igazgatóság Versenybizottsága által elfogadott Versenynaptár tartalmazza!

8.A bajnokság helyezéseinek eldöntése

A)A bajnokság végső sorrendjét (helyezés) a 30 bajnoki forduló mérkőzéseinek eredményei döntik el.
B)A helyezések az összpontszám alapján kialakított rangsor szerint kerülnek meghatározásra.
C)A mérkőzés győztes csapata 3 pontot, döntetlen eredmény esetén mindkét csapat 1-1 pontot kap. Vereség esetén a csapat nem kap pontot.
D)A bajnokság első helyezett csapata a legtöbb pontot szerzett sportszervezet, utolsó helyezett csapata a legkevesebb pontot szerzett sportszervezet.
E)Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

1. a bajnokságban elért több győzelem;

2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;

3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;

4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;

5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;

6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;

7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;

8. sorsolás.

9.A bajnokságba történő feljutás és kiesés a bajnoki év végén

A 2016-2017. évi NB III. osztályból megyei kieső csapat a 2017-2018. évi bajnokságba (alapeset)

+ 1 csapat

A 2016-2017. évi a Budapest I. osztály 1. helyezett csapata osztályozóval feljut a 2017-2018. évi NB‍ III bajnokságba

- 1 csapat

A 2016-2017. évi Budapest I. osztály 15-16. helyezett csapata kiesik a 2017-2018. évi Budapest II. osztályú bajnokságba

- 2 csapat

A 2016-2017. évi Budapest II. osztály 1-2. helyezett csapata feljut a 2017-2018. évi Budapest I. osztályú bajnokságba

+ 2 csapat

2017-2018. évi Budapest I. osztályú férfi felnőtt bajnokság létszáma egységesen

16 csapat

Amennyiben a Budapest I. osztály bajnoka nem kíván feljebb lépni az NB III. osztályba vagy az osztályozó mérkőzésen vereséget szenved, és az NB III. osztályú bajnokságból további Budapest csapat(ok) esnek ki, illetve az MLSZ bajnokságaiból ide nevez(nek) csapat(ok), ide értve az NB I-es tartalék csapatokat is akkor ennek megfelelően további csapat(ok) esnek ki a Budapest II. osztályú bajnokságba.

10.A bajnokság díjazása

A)A helyezést elérő sportszervezetek díjazása:
1)Az első, második és harmadik helyezettek serleget és oklevelet kapnak, továbbá érmeket az alábbiak szerint:

1. helyezett

25 db aranyozott érem

2. helyezett

25 db ezüstözött érem

3. helyezett

25 db bronzérem

11.A bajnokság Fair Play versenye

A bajnokságban történt Fair- Play eseményt a Versenybizottság Fair- Play serleggel jutalmazhatja.

12.A bajnokság költségei

A)Az egyes mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezetek fizetik. A vendég sportszervezeteket részvételük kiadásai (utazás, étkezés, szállás, stb.), valamint a csapatukat elkísérő szurkolók mellett közreműködő saját biztonsági szolgálalatot ellátók költségei terhelik.
B)A bajnokság versenyeztetéssel kapcsolatos költségeit a sportszervezetek fizetik meg. A fizetés rendjét a Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend tartalmazza. Az ott meghatározott díjtételeket az MLSZ Budapesti Igazgatóság által kiadott számlák alapján kell befizetni.
C)A bajnokságban résztvevő sportszervezetek a versenyeztetéssel kapcsolatos költségeiket 2 részletben kell megfizetniük a hatályos Díjfizetési rendben meghatározottak szerint:

a)I. részlet fizetési határideje: 2016.09.15.

b)II. részlet fizetési határideje: 2017.03.15.

/ A sportszervezet által fizetendő versenyezetetési költség csak a Budapest I. osztályú felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenyezetetési költségét tartalmazza! A sportszervezet által az MLSZ Budapesti Igazgatósághoz benevezett további csapatainak versenyeztetési költsége külön-külön kerül kiszámlázásra! /
D)A Budapesten kívül lejátszott mérkőzés játékvezetőjének a játékvezetői díjon felül utazási költséget köteles megfizetni az igazgatóság által kiállított számla alapján. (A szövetség utazási általány díjat számít fel a nem Budapesten lejátszott mérkőzések esetén régiós besorolás alapján.)
E)A bajnokság versenydíjait az MLSZ Budapesti Igazgatóság biztosítja.

13.Játékjogosultság

A)Európai Unió-beli és azzal azonos elbírálású labdarúgók:

A bajnoki mérkőzéseken a sportszervezet számbeli korlátozás nélkül jogosult azokat a labdarúgóit szerepeltetni, akik az Európai Unió valamely tagállamának állampolgárai, továbbá azon országok állampolgárait, amely országokkal az Európai Unió olyan egyezményes megállapodást kötött, amely jogszerű munkavállalás esetén a munkavállaló részére az Unió polgáraival azonos, diszkrimináció-mentes elbírálást biztosít a munkakörülmények tekintetében az Európai Unió egész területén. (Ezen pontban meghatározott országok listáját az MLSZ folyamatosan közzéteszi.)

B)Egyéb országok labdarúgói:

Azon országok labdarúgóiból, akik állampolgárságuk alapján kívül esnek az A) pontban meghatározott országok körén („egyéb országok”), a sportszervezet, mérkőzésenként, legfeljebb 3 labdarúgó szerepeltethet egy időben, csapatában.

C)A bajnokságban résztvevő tartalékcsapatokra vonatkozó külön előírások:

Tartalék csapat a BLSZ I. osztályban csak abban az esetben szerepelhet, ha a felnőtt csapat és a tartalék csapat bajnoki osztálya között legalább két osztály különbség van. A labdarúgó egyesület az őszi illetve a tavaszi szezon kezdete előtt 48 órával köteles a Versenybizottságnak leadni azon - maximum - öt fő nevét igazolásszámmal, akik az őszi és tavaszi fordulók során az egyesület első és tartalék csapatában is játékjogosultsággal rendelkeznek. Az 5 fő játékosból a tartalék csapat mérkőzésére 3 fő nevezhető, írható be a jegyzőkönyvbe. A leadott névsor a tavaszi rajt megkezdése előtt módosítható. Ennek elmulasztása fegyelmi vétségnek minősül.

D)Az NB‍ I-es sportszervezetek tartalékcsapataira vonatkozó külön előírások:

a)Az NB‍ I-es sportszervezetek tartalékcsapataiban 1995. január 1. és utána született labdarúgók szerepelhetnek.

b)A sportszervezet 1995. január 1. és utána született játékosa az adott fordulóban /az adott forduló napján a pénteket, szombatot, vasárnapot és hétfőt együttesen kell érteni/ felnőtt bajnoki mérkőzéseken / NB ‍I; NB‍ III / összesen három félidőben szerepelhet.

c)A sportszervezet 1995. január 1. előtt született labdarúgói közül az adott fordulóban /az adott forduló napján a pénteket, szombatot, vasárnapot és hétfőt együttesen kell érteni/ maximum 4 fő játékost nevezhet és szerepeltethet az NB I‍II osztályú bajnokság mérkőzésein. A 4 fő játékosból 1 fő csak kapusposzton szerepelhet. (Amennyiben az adott fordulóban nem lépett pályára az NB ‍I-es csapatban, játszhat az Megyei I-ben; illetve ha pályára lépett a Megyei‍ I-ben, az NB‍ I-ben már nem szerepelhet!)

E)A Budapest I. osztályú férfi felnőtt bajnokságban résztvevő sportszervezetek 1 fő hivatásos labdarúgót szerződtethetnek. A bajnokságban résztvevő NB I férfi felnőtt sportszervezet tartalék csapatára a korlátozás nem vonatkozik.

14.További csapatok indítása, utánpótlás-képzés

1)Budapest I. osztály kötelező utánpótlás csapatai:

a)U19 vagy U17 és

b)U16 vagy U15 korosztályú férfi ifjúsági csapatokat kötelesek szerepeltetni az utánpótlás bajnokság versenykiírásának Egyéb rendelkezéseiben foglaltak alapján. (összesen 2 nagypályás utánpótlás csapat)

c)Az U12-13, U10-11, U8-9 és U6-7 korosztályú fiú csapatok az OTP-Bozsik program keretében kerülnek versenyeztetésre.

2)A csapatok benevezésekor az MLSZ Budapesti Igazgatóság bajnokságának versenykiírásában foglaltakat kell betartani!
3)Tartalék csapatok számára az utánpótlás csapat indítása nem kötelező. (Az első csapat jogán ezt teljesítette.)


 

15.A labdarúgók felszerelése

A)A labdarúgók a bajnokság során mezszámot viselnek, mely 1-99-ig egész szám lehet. A szám hossza a mez hátulján legalább 25 cm.
B)Minden hivatalos mérkőzésen a labdarúgóknak a sípcsontvédő használata KÖTELEZŐ!
C)Amennyiben a mérkőzés játékvezetője úgy ítéli meg, hogy a két csapat felszerelésének színösszeállítása zavaró, akkor a pályaválasztó csapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani.

16.Létesítmény és játéktér

A)A bajnoki mérkőzéseket a bajnoki év teljes időtartama alatt az MLSZ Infrastruktúra Szabályzatának megfelelő legalább negyed osztályú „G„ jelű stadionokban (pályán) kell lebonyolítani, amely stadionoknak (pályáknak) az MLSZ hitelesítésével kell rendelkezniük.
B) A bajnokságban mindenkor az MLSZ Budapesti Igazgatóság, illetve a pályaválasztó sportegyesület által a nevezési lapon bejelentett, bajnoki mérkőzésre alkalmas pályán kell játszani. Budapest I. osztályú felnőtt bajnoki mérkőzés csak füves, vagy műfüves pályán rendezhető (az időjárási körülmények miatt az ellenfél hozzájárulásával lehet egyéb talajú pályán is mérkőzést rendezni). A pálya tulajdonos dönt a játéktér állapotáról.
C)Amennyiben a tulajdonos a mérkőzésre kijelölt pályán a mérkőzés lejátszását nem engedélyezi, noha a játékvezető azt játékra alkalmasnak minősíti és másik alkalmas pályát helyette nem tud biztosítani az új időpontban és helyszínben 8 napon belül írásban (közös megeggyezéssel) kell tájékoztatni a versenybizottságot. Az új időpontban a mérkőzés csak akkor maradhat el a pálya alkalmatlansága miatt, ha azt a játékvezető játékra alkalmatlannak ítéli. Ellenkező esetben a vendégcsapat kapja a mérkőzés 3 pontját 3 – 0 -ás gólkülönbséggel.


 

17.Egyéb rendelkezések

A)A versenyjegyzőkönyvbe beírt 7 fő cserejátékos közül 5 fő játékos cserélhető a mérkőzésen.
B)Hivatalos mérkőzésen cserélni csak cserelappal lehet. A szükséges számú és minőségű cserelapról valamennyi csapat köteles saját magának gondoskodni. A cserelapot a mérkőzés játékvezetője köteles az adott mérkőzést követő 15 (tizenöt) napig megőrizni, és az illetékes bizottság kérésére hivatalos eljáráshoz rendelkezésre bocsátani.
C)Játéknap: hétvégén SZOMBAT és VASÁRNAP, legkorábbi kezdés 10.00 óra.
D)Hétköznap SZERDA és CSÜTÖRTÖK. A mérkőzés napját a pályaválasztó csapat határozza meg az őszi és tavaszi programegyeztető értekezlet időpontjáig. A programegyeztető értekezletet követően módosítási igényt csak közös megegyezéssel lehet a benyújtani, amely kérelem elbírálásáról a Versenybizottság dönt. Hétköznap az MLSZ Versenyszabályzatban meghatározott utolsó kezdési időpontban kell játszani. Ettől eltérni a két csapat közös megállapodásával és a Versenybizottság engedélyével lehet.
E)Az öltözőhelyiséget a vendégcsapat részére a mérkőzés kiírt kezdési időpontja előtt legalább 1 órával biztosítani kell!
F)Villanyfényes mérkőzést bejelenteni az ellenfél hozzájárulása nélkül csak legkésőbb 19.00 órára lehet.
G)A sportszervezet valamennyi sportvezetője, játékosa, edzője köteles olyan magatartást tanúsítani és tanúsíttatni, beleértve a mérkőzéssel kapcsolatos nyilatkozatokat is, amely a labdarúgó sportág és a szponzorok, valamint a média jó hírnevét szolgálja.
H)ELEKTRONIKUS JEGYZŐKÖNYV HASZNÁLATA KÖTELEZŐ! Ennek elmulasztása fegyelmi vétség. A hivatalos bajnoki mérkőzés kezdete előtt 40 perccel, valamint a mérkőzés végét jelző sípszó után félóráig az internetkapcsolat rendelkezésre álljon, továbbá működő képes számítógép és nyomtató kiegészítőkkel. (billentyűzet, egér, papír, stb ) A fentiek biztosítása a pályaválasztó csapat felelőssége.
I)Sárga és piros lapok utáni büntetést a Budapest bajnokságokban nem kell megfizetni.
J)Regisztrációs kártya: A bajnoki mérkőzéseken az érvényes szabályzatoknak megfelelően kiváltott regisztrációs kártyával rendelkezők (vezetőedző, edző, kapusedző, technikai vezető, két fő masszőr, orvos) vehetnek csak részt hivatalos személyként („ülhetnek a kispadon”)!
K) A Budapest felnőtt, tartalék valamint Öregfiúk, Old Boys és Veterán bajnokságaiban kiállított játékos játékjoga a tárgyalásig valamennyi bajnokságban fel van függesztve. Továbbá az a játékos, amely a fönt megnevezett bajnokságokban időpontig van eltiltva, akkor eltiltása valamennyi bajnokságban érvényes.
L)A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem szereplő, kérdésekben a Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rend előírásait és a labdarúgó sportágra vonatkozó törvényeket, szabályzatokat kell betartani.
M)A Budapest I. osztályú bajnokságban a hazai csapatnak legalább 1 főrendezőt és 5 fő rendezőt kell biztosítania. A létszám a mérkőzés körülményeit és a szurkolók számát figyelembevéve szükség szerint növedekhet. Ezeket figyelembe véve a mérkőzés játékvezetője és ellenőrei további rendezőket is kérhetnek.

18.Záró rendelkezések


 

A)Alkalmazás

Jelen szabályzat alkalmazásának felelőse az MLSZ Budapesti Igazgatóság igazgatója.

B)Módosítás

Jelen dokumentum módosításához szükséges véleményezési folyamatba a következő szerveket/testületeket/egységeket/személyeket kell legalább bevonni:

  1. MLSZ Versenyigazgatóság

  2. MLSZ Budapesti Igazgatóság

A nevezési határidő lejárta után, de a verseny (bajnokság, kupa, torna) megkezdése előtt a hatályos versenykiírást csak az adott versenyrendszerben induló sportszervezetek 2/3-os többségének írásos, egyetértő beleegyezésével lehet módosítani. A verseny (bajnokság, kupa, torna) megkezdése után a hatályos versenykiírást csak az adott versenyben induló valamennyi sportszervezet írásos, egyetértő beleegyezésével lehet módosítani.


 
 
 


Facebook

Statisztika

Most: 9
Összes: 330103
30 nap: 21297
24 óra: 616